Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2021
10 January 2023
Zmiany skórne w przebiegu zapalenia naczyń u chorej przewlekle dializowanej
18 January 2023

Michał Nowicki

Michał NOWICKI
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redaktor Naczelny Nefrologii i dializoterapii polskiej

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny