Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 20021 – komentarz redakcyjny

Ryszard Gellert Agnieszka Kalinowska Tomasz Prystacki Dorota Daniewska Wojciech Polak

Michał NOWICKI
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redaktor Naczelny Nefrologii i dializoterapii polskiej

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Numer 4/2021 czasopisma poświęcamy publikacji raportu o stanie dializoterapii w Polsce. Od kilku dekad, co roku, jest to najbardziej wyczekiwany dokument przez polskich nefrologów, dokumentujący wyniki naszej codziennej opieki nad chorymi dializowanymi. Kiedyś raport ukazywał się w postaci monografii, od kilku lat mamy zaszczyt udostępniać łamy naszego czasopisma dla potrzeb jego publikacji. Pamiętam też, jak co roku cieszyliśmy się, że liczba chorych dializowanych zwiększyła się i coroczny trend wzrostowy był zachowany. Niestety okres pandemii zmienił bardzo negatywnie tą statystykę, a śmiertelność chorych dializowanych drastycznie się zwiększyła z powodu częstych zachorowań na COVID-19. Z tego też powodu uznałem, że raport z roku 2021 wymaga komentarza, gdyż oparty został on na danych zbieranych w drugim już roku pandemii i tym samym odzwierciedla on wpływ zmieniającej się skali pandemii na przeżycie dializowanych pacjentów. W raporcie znalazły się już drugi raz (po raporcie z poprzedniego 2020 roku) dane na temat zachorowań na COVID-19 u naszych dializowanych pacjentów. Pojawiły się pierwsze powodu do optymizmu, gdyż spadek liczby chorych w porównaniu do roku 2020 był już bardzo niewielki i wyraźnie zwiększyła się liczba chorych rozpoczynających dializoterapię. Pierwsza faza pandemii (tzw. pierwsze dwie jej „fale”), a zwłaszcza okres jesieni 2020 roku, przyniósł bardzo znaczne zwiększenie się częstości zakażeń pacjentów koronawirusem i nasilenie śmiertelności. W kolejnym roku pandemii tj. 2021, liczba zachorowań zmieniła się względnie niewiele (z 5271 do 4129) jednak znacznie mniejsza okazała się śmiertelność chorych. Jednak pomimo tego, jedna czwarta zakażonych zmarła w czasie 6 tygodni od zakażenia, co jeszcze raz podkreśla, ze populacja osób dializowanych jest bardzo wrażliwa na zakażenie i na ciężki przebieg choroby. Z tego też powodu, chorzy dializowani zostali zakwalifikowani do grupy szczepionej w pierwszej kolejności, niemal jednoczasowo z personelem medycznym. W efekcie wskaźnik „wyszczepienia” wśród chorych dializowanych jest znacznie większy niż w ogólnej populacji i większość chorych ma już za sobą pełny cykl szczepienia łącznie z dawkami przypominającymi.

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny

Raport o stanie leczenia nerkozastępczego
w polsce 2021 – komentarz redakcyjny