Uremic tumoral calcinosis

Sparsentan – a dual antagonist – literaturereview on endothelin and endothelin antagonists
26 January 2022

Tomasz Hołub, Kamila Kędzierska

Uremic tumoral calcinosis

Tomasz Hołub1, Kamila Kędzierska1

1Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Mocznicowa kalcynoza guzowata

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 83-84)

Uremic tumoral calcinosis

(NEPHROL DIAL POL. 2021; 25: 83-84)