Focal segmental glomerulosclerosis with secondary acute interstitial nephritis and acute kidney injury in the COVID-19 patient
23 June 2021
Leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek. Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 2021
24 June 2021

Michał NOWICKI

OD REDAKCJI

Michał NOWICKI

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytet Medyczny w Łodzi

OD REDAKCJI