Proton pump inhibitors and adverse kidney outcomes – review of literature

Excessive daytime sleepiness and risk of sleep apnea in non-obese kidney transplant and chronic dialysis patients
23 June 2021
Focal segmental glomerulosclerosis with secondary acute interstitial nephritis and acute kidney injury in the COVID-19 patient
23 June 2021

Błażej Kieszek Ewa Pawłowicz Michał Nowicki

Proton pump inhibitors and adverse kidney outcomes – review of literature

Błażej Kieszek
Ewa Pawłowicz
Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej a powikłania ze strony nerek – przegląd aktualnych doniesień

Inhibitory pompy protonowej (IPP) to grupa leków uważanych za bezpieczne i powszechnie stosowanych w praktyce lekarskiej na całym świecie. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele badań sugerujących związek między ich stosowaniem a zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych, również ze strony nerek. Obejmowały one między innymi ostre
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (AIN), ostrą niewydolność nerek (AKI) oraz przewlekłą chorobę nerek (PChN). Powszechne przepisywanie IPP, nierzadko bez odpowiednich wskazań, ich stosowanie niezgodnie z zaleceniami oraz dostępność IPP bez recepty sprawia, że działania niepożądane związane z ich stosowaniem stają się rosnącym problemem w praktyce lekarskiej. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy przegląd aktualnych doniesień na temat związku między stosowaniem IPP a występowaniem ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, ostrego uszkodzenia nerek oraz przewlekłej choroby nerek. Przyglądamy się ponadto różnicom między poszczególnymi IPP w kontekście ich powiązania z AKI.
(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 26-29)

Proton pump inhibitors and adverse kidney outcomes – review of literature

Proton pump inhibitors (PPI) are medications considered safe and commonly used all over the world. In recent years there has been a number of studies suggesting an association between PPIs use and serious adverse outcomes, including kidney outcomes. These were for example: acute interstitial nephritis (AIN), acute kidney injury (AKI) and chronic kidney disease (CKD). Commonly prescribed, often without proper medical indications, frequently used not in accordance with recommendations and accessible Over-The-Counter, PPIs adverse effects tend to be a growing problem in medical practice. In this review we present the state of knowledge on adverse kidney outcomes of PPIs usage, especially acute interstitial nephritis, acute kidney injury and chronic kidney disease. Furthermore, we review the differences between
particular PPIs in terms of their association with AKI.
(NEPROL DIAL POL. 2021; 25: 26-29)