Hepatorenal syndrome – a new pathophysiological paradigm

Respiratory muscle strength disorders in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis
10 May 2021
12th EuroPD Meeting „Knowledge in PD is the Key”
10 May 2021

Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA Stanisław NIEMCZYK

Hepatorenal syndrome – a new pathophysiological paradigm

Joanna MATUSZKIEWICZ-ROWIŃSKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Stanisław NIEMCZYK
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

Zespół wątrobowo-nerkowy - nowy paradygmat patofizjologiczny

Przez wiele lat zespół wątrobowo-nerkowy (HRS) był definiowany jako czynnościowa dysfunkcja nerek w przebiegu marskości, ostrej niewydolności lub alkoholowego zapalenia wątroby, potencjalnie odwracalna po udanym przeszczepieniu wątroby. Za podstawowe ogniwo patogenetyczne tego unikalnego, obarczonego dużą śmiertelnością zespołu uważa się poszerzenie łożyska trzewnego, ze spadkiem oporu naczyniowego, krążeniem hiperdynamicznym i wzrostem aktywności układów obkurczających naczynia, w tym przede wszystkim nerkowe, co prowadzi to do hipoperfuzji nerek, oligurii oraz zatrzymania sodu i
wody. Jednakże, nowsze dane wykazują obecność zmian histopatologicznych w nerkach, przynajmniej u części pacjentów z HRS, co sugeruje udział innych czynników w patogenezie zespołu. W artykule omówiono pokrótce obecne poglądy na ten temat.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 173-175)

Hepatorenal syndrome – a new pathophysiological paradigm

For many years hepatorenal syndrome (HRS) has been defined as a functional renal failure in patients with liver cirrhosis, acute liver failure, or alcoholic hepatitis, potentially reversible after successful liver transplantation. The pathogenesis of this unique life-threatening condition comprises splanchnic arterial vasodilatation with a decreased systemic vascular resistance, hyperdynamic circulation and increased activity of vasoconstrictor systems, leading to renal vasoconstriction, kidney hypoperfusion with oliguria and sodium/water retention. However, due to a new data, at least in some patients, the kidneys are histologically not normal, and there are suggestions that the other causes of renal dysfunction and injury, like cholemic toxicity and inflammation may coexist. In the article this new pathophysiological paradigm for HRS is shortly reviewed.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 173-175)