Fertility disturbances in women with chronic kidney disease

Atherosclerotic renovascular hypertension 2015
10 May 2021
Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review
10 May 2021

Piotr KUCZERA Katarzyna KWIECIEŃ Marcin ADAMCZAK Teresa BĄCZKOWSKA Jolanta GOZDOWSKA Katarzyna MADZIARSKA Hanna AUGUSTYNIAK-BARTOSIK Beata CZERWIEŃSKA Marian KLINGER Magdalena DURLIK Andrzej WIĘCEK

Fertility disturbances in women with chronic kidney disease

Marcin ADAMCZAK
Agata MASZCZYK
Andrzej WIĘCEK

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. dr hab. Andrzej Więcek

Zaburzenia płodności u kobiet z przewlekłą chorobą nerek

U kobiet z przewlekłą chorobą nerek (PChN) często występują zaburzenia płodności. Mogą być one spowodowane zaburzeniami czynności seksualnych, zmianami hormonalnymi prowadzącymi do zaburzeń cyklu miesięcznego i zaburzeniami czynności jajników (zmniejszeniem tzw. rezerwy jajników). U większości (prawie 75%) kobiet z przewlekłą chorobą nerek leczonych nerkozastępczo występują zaburzenia miesiączkowania. Głównie objawiają się niewystępowaniem miesiączki oraz nieregularnymi cyklami. Przyczyną zaburzeń miesiączkowania u tych kobiet są zaburzenia osi hormonalnej podwzgórze –przysadka – jajniki. Stężenie w surowicy LH i prolaktyny jest znamiennie podwyższone, zaś stężenie w surowicy estrogenów wytwarzanych przez jajniki ulega obniżeniu. U kobiet z PChN stwierdza się ponadto zmniejszone stężenie hormonu antymüllerowskiego w surowicy, co świadczy o zmniejszeniu tzw. rezerwy jajników. Po przeszczepieniu nerki i przy prawidłowej czynności nerki przeszczepionej stężenia w surowicy hormonów związanych z regulacją cyklu miesięcznego i
płodnością ulegają normalizacji. Aktywność seksualna tych kobiet wzrasta. Pomimo normalizacji stężeń w surowicy hormonów związanych z płodnością, wzrostu aktywności seksualnej i zmniejszenia częstotliwości występowania
zaburzeń czynności seksualnych, po przeszczepieniu nerki nie obserwuje się całkowitego ustąpienia zaburzeń płodności. Stężenie hormonu antymüllerowskiego u kobiet po przeszczepieniu nerki jest w dalszym ciągu obniżone, co świadczy o występowaniu obniżonej rezerwy jajników.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 131-135)

Fertility disturbances in women with chronic kidney disease

In women with chronic kidney disease (CKD) there are often observed fertility disturbances. They may be caused by disturbances of sexual function, hormonal changes leading to the irregular menstrual cycles and impaired ovary function
(reduction of so called ovarian reserve). In almost 75% women with CKD treated with hemodialysis there are menstrual cycle irregularities. Mainly amenorrhea and metrorrhagia are observed. The cause of these disturbances may be impaired secretion of hypothalamic- pituitary- gonadal axis hormones. Elevated serum concentrations of LH and prolactin are frequently found. In contrast, estrogen plasma concentration is lower. In women with chronic kidney disease lower serum concentration of antimüllerian hormone is present, what implies reduced ovarian reserve. After successful kidney transplantation serum concentrations of hormones regulating menstrual cycle are normalized. Sexual activity is also improved.
Despite these facts, fertility disturbances are still observed. Antimüllerian hormone concentration in females after renal transplant is decreased, so ovarian reserve is reduced.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 131-135)