Oral dryness in chronic hemodialysis patients – importance, diagnosis and treatment

The impact of administration of magnesium on metabolic disorders in persons with abdominal obesity
6 May 2021
Epidemiology of calcium phosphate metabolism disturbances among dialysed patients in Poland in 2003-2009
6 May 2021

Sławomir Szydlik Justyna Jankowska–Szydlik Krzysztof Stanior Michał Reterski Jan Szewieczek Jan Duława

Oral dryness in chronic hemodialysis patients – importance, diagnosis and treatment

Barbara ŁABIJ-REDUTA
Justyna ŻÓŁTKO
Jacek BORAWSKI
Beata NAUMNIK

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. Beata Naumnik

Suchość jamy ustnej pacjentów przewlekle hemodializowanych – znaczenie, diagnostyka i leczenie

Suchość jamy ustnej lub kserostomia występują często u pacjentów przewlekle hemodializowanych. Przedstawiono przyczyny tych stanów - z uwzględnieniem objawów specyficznych dla tych chorych, oraz ich możliwie znaczenie kliniczne, wraz z konsekwencjami potencjalnie niekorzystnymi i ważnymi dla układu sercowo-naczyniowego. Opisano obecne metody zapobiegania i leczenia suchości jamy ustnej, podkreślono „prokserostomijne” działania uboczne niektórych leków. Postrzeganie, diagnostyka oraz leczenie suchości jamy ustnej pacjentów hemodializowanych mają prawdopodobnie istotne i wieloaspektowe znaczenie kliniczne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 50-54)

Oral dryness in chronic hemodialysis patients – importance, diagnosis and treatment

Oral dryness is a common complaint and xerostomia is frequent in patients with chronic kidney disease maintained on hemodialysis. We reviewed the causes of the conditions with emphasis on those specific for the hemodialysis patients
as well as their clinical presentations and interdisciplinary significance, including the likely novel and harmful cardiovascular effects. General and hemodialysisspecific preventive and therapeutic approaches to oral dryness were reviewed and the underappreciated proxerostomic effects of some common medications were stressed. Vigilance, diagnostic efforts and holistic treatment of oral dryness are needed and may be of importance in maintenance hemodialysis patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 50-54)