The effects of lipoic acid supplementation on
the estimated glomerular filtration rate
in patients with chronic kidney disease

In memory of doctor William E. Harmon (1943-2016)
5 May 2021
The blockade of renin-angiotensin-aldosteron system, the level of asymmetric dimethylarginine and the function and structure of left ventricle
5 May 2021

Bernadeta Marcykiewicz Zdzisław Wiśniowski Małgorzata Iciek Anna Bilska-Wilkosz Danuta Kowalczyk-Pachel Magdalena Górny Lidia Włodek Piotr Książek

The effects of lipoic acid supplementation on the estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease

Bernadeta Marcykiewicz
Fressenius Medical Care, Rydygier’s Hospital, Kraków, Poland
Head: Dr med. Ewa Benedykt-Lorens

Zdzisław Wiśniowski
Department of Bioinformatics and Telemedicine, Collegium Medicum, Jagiellonian University,
Krakow, Poland Head: Mgr Zdzisław Wiśniewski

Małgorzata Iciek
Chair of Medical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Head: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Anna Bilska-Wilkosz
Chair of Medical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Head: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Danuta Kowalczyk-Pachel
Chair of Medical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Head: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Magdalena Górny
Chair of Medical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Head: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Lidia Włodek
Chair of Medical Biochemistry, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Head: Prof. dr hab. Piotr Laidler

Piotr Książek
Department of Public Health, Medical University. Lublin, Poland
Head: Prof. dr hab. med. Piotr Książek

Wpływ suplementacji kwasem liponowym naszacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

Wyniki wielu badań wskazują, że kwas liponowy (LA) posiada właściwości nefroprotekcyjne. W niniejszej pracy przeprowadzono więc badania dotyczące wpływu doustnej suplementacji LA w dawce dziennej 600 mg przez okres 30 dni na szacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (CKD). Badaniem objęto pacjentów w stadiach 3 CKD: (1) nie poddawanych dializie (ND); (2) poddawanych dializie otrzewnowej (PD). Grupę kontrolną stanowili zdrowi ochotnicy. Do badań użyto leku stosowanego w praktyce klinicznej o nazwie Neurolipon-MIP 600, który jako substancję farmakologicznie aktywną zawiera racemat LA. Uzyskane wyniki wskazują, że w grupie pacjentów ND po 30 dniach suplementacji LA doszło do obniżenia stężenia kreatyniny w osoczu o 17,9 µmol/L i tym samym podwyższenia wartości eGFR o 1,54 ml/min/1,73 m2. Natomiast LA nie miał wpływu na wartość eGFR u pacjentów poddawanych PD. Otrzymane wyniki wskazują więc, że stosowanie LA u chorych z CKD może okazać się skuteczną strategią terapeutyczną pozwalającą na zwolnienie postępującej utraty czynności nerek i odsunięcie w czasie konieczności rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego, co ma niebagatelne znaczenie dla jakości życia i komfortu pacjenta. Badania te wskazują ponadto na nowe właściwości farmakologicznego działania LA. W celu lepszego rozpoznania mechanizmów działania LA i potwierdzenia prezentowanych tu hipotez niezbędne są dalsze badania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 235-238)

 

The effects of lipoic acid supplementation on the estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease

Some studies reported positive effects of lipoic acid (LA) in kidney disease. The present study investigated the effect of oral LA supplementation at a daily dose of 600 mg over a period of 30 days on the estimated glomerular filtration rate (eGFR) in stage 3, 4 and 5 chronic kidney disease (CKD) patients. The studies were carried out in patients before dialysis (ND), patients treated with peritoneal dialysis (PD), and in a group of healthy volunteers. eGFR was calculated based on the results of serum creatinine test. The commercial preparation Neurolipon-MIP 600, which contains a racemic mixture of LA as the pharmacologically active substance was used in this clinical trial. The results demonstrated that in the group of ND patients supplemented with LA for 30 days, the serum creatinine concentration (Cr) decreased by 17.9 µmol/L on average and thus eGFR increased by 1.54 ml/min per 1.73 m2 . In addition, the studies evidenced that LA did not affect the eGFR in PD patients. The present study indicates that the use of LA in CKD patients can be an efficient therapeutic strategy protecting the kidney form progressive reduction of its function and allowing for postponement of inevitability of renal replacement therapy, which is of great importance for patient’s quality of life. Furthermore, the studies revealed potential new pharmacological properties of LA. However, these are preliminary studies and confirmation of the present results and hypothesis requires further investigations.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 235-238)