Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney disease

Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease
5 May 2021
Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy
6 May 2021

Prof. dr hab. Andrzej Więcek (przewodniczący) Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień Prof. dr hab. Magdalena Durlik Prof. dr hab. Jolanta Małyszko Dr hab. Teresa Nieszporek Prof. dr hab. Michał Nowicki Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski Prof. dr hab. Tomasz Stompór

Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney
disease

Prof. dr hab. Andrzej Więcek
(przewodniczący)
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: Prof. Andrzej Więcek

Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Bolesław Rutkowski

Prof. dr hab. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. T. Orlowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Magdalena Durlik

Prof. dr hab. Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik: Prof. Jolanta Małyszko

Dr hab. Teresa Nieszporek
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: Prof. Andrzej Więcek

Prof. dr hab. Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik: Prof. Michał Nowicki

Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Bolesław Rutkowski

Prof. dr hab. Tomasz Stompór
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierownik: Prof. Tomasz Stompór

Leczenie niedokrwistości w chorobach nerek - Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne przedstawia własne stanowisko dotyczące leczenia niedokrwistości w chorobach nerek w oparciu o zalecenia przygotowane przez ekspertów KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association) i innych Towarzystw Nefrologicznych. Przedstawiono zalecenia dotyczące diagnostyki niedokrwistości, stosowania preparatów żelaza, czynników stymulujących erytropoezę u chorych na przewlekłą chorobę nerek zarówno leczonych zachowawczo jak i leczonych dializami oraz u chorych po transplantacji nerki. Ponadto, w pracy omówiono też przyczyny niedostatecznej odpowiedzi na stosowane leczenie oraz sposoby zmniejszenia oporności na leczenie ESAs. Szczególne miejsce w tym opracowaniu poświęcono nowoczesnym aspektom przetaczania krwi u chorych na przewlekłą chorobę nerek, podkreślając zarówno wskazania (w przypadku zwiększonego ryzyka wynikającego ze stosowania ESAs) jak i możliwe niekorzystne następstwa.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 12-26)

Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney
disease

Polish Society of Nephrology presents its own position statement paper on the anaemia management in patients with chronic kidney disease based on the guidelines prepared by KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association) and other societies. In this position statement paper the diagnosis and management of anaemia, including therapy with iron, erythropoiesis stimulating agents (ESAs) in CKD (chronic kidney disease) non-dialysis and dialysis patients and renal transplant recipients are described. Additionally, resistance
to ESAs and the current methods used to improvement of ESAs responsiveness are discussed. Finally, large part of this paper is dedicated to the modern aspects of blood transfusion in patients with chronic kidney disease, focusing both on the indications (in patients with increased risk related to treatment with ESAs) and potential adverse consequences.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 12-26)