Nephrologist to gastrointestinal complications in diabetes mellitus

Quality of life in chronic kidney disease
4 May 2021
β-2mikroglobulina w 5 stadium przewlekłej choroby nerek
4 May 2021

Katarzyna HAP Katarzyna MADZIARSKA Oktawia MAZANOWSKA Paweł POZNAŃSKI Wojciech HAP Marian KLINGER

Nephrologist to gastrointestinal complications in diabetes mellitus

Katarzyna HAP
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger

Katarzyna MADZIARSKA
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger

Oktawia MAZANOWSKA
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger

Paweł POZNAŃSKI
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger

Wojciech HAP
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kielan

Marian KLINGER
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Marian Klinger

Nefrolog wobec powikłań gastroenterologicznych w cukrzycy

Liczba chorych na cukrzycę wzrasta w zastraszającym tempie. W Polsce na cukrzycę obecnie choruje ponad 3 mln osób. Cukrzycowa choroba nerek (CChN) dotyczy 30-40 % chorych oraz stanowi stale naratający problem epidemiologiczny jak i kliniczny. Nefropatia cukrzycowa od ponad dekady stała się główną przyczyną leczenia nerkozastępczego wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. W przebiegu cukrzycy dochodzi do rozwoju przewlekłych powikłań wielonarządowych. Powikłania gastroenerologiczne cukrzycy opisane w poniższym artykule są częstym problemem pacjentów, którzy zgłaszają się do poradni nefrologicznej. Objawy chorobowe pochodzące z przewodu pokarmowego poza negatywnym wpływem na jakość życia pacjenta znacznie utrudniają prawidłową kontolę glikemii.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 212-215)

Nephrologist to gastrointestinal complications in diabetes mellitus

The number of people with diabetes is increasing at an alarming rate. The number of Poles with diagnosed diabetes has increased more than 3 million people. Diabetic nephropathy applies to 30-40% of patients and is constantly
growing clinical and epidemiological problem. Diabetic nephropathy has become the leading cause of renal replacement therapy in patients with end-stage renal disease. Diabetes leads to chronic complications of multiple organ. Gastrointenstinal symptoms of diabetes described in this article are a common problem of nephrology patients. Symptoms from the gastrointestinal tract beyond the negative impact on patients quality of life. It also affects proper control of blood glucose levels.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 212-215)