Multivessel coronary artery disease in patient with endstage kidney disease due to lupus nephritis-case report

Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis
4 May 2021
The use of tacrolimus in the treatment of exacerbation of lupus nephritis – a case report
4 May 2021

Marek ZBRÓG Zbigniew ZBRÓG

Multivessel coronary artery disease in patient with endstage kidney disease due to lupus nephritis-case report

Bartosz SOSNOWSKI
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Konrad DOBRZYCKI
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Hanna BACHÓRZEWSKA-GAJEWSKA
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Jolanta MAŁYSZKO
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku,
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko


Sławomir DOBRZYCKI
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku

Układowe choroby tkanki łącznej stanowią heterogenną grupę schorzeń o podłożu autoimmunologicznym. Z uwagi na złożoną etiologię i symptomatologię oraz fakt, iż proces zapalny może objąć wiele życiowo ważnych organów i układów, w tym sercowo-naczyniowy, schorzenia te stają się poważnym wyzwaniem dla lekarzy różnych specjalności. Oprócz reumatoidalnego zapalenia stawów, twardziny układowej i zapalenia skórno-mięśniowego, jedną z najczęściej występujących chorób z tej grupy stanowi toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Toczeń jest przyczyną znacznie przyspieszonego rozwoju miażdżycy, stanowi
niezależny czynnik zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej i zawału mięśnia sercowego. Występowanie zmian w układzie sercowo-naczyniowym jest czynnikiem negatywnym rokowniczo, stanowi częstą przyczynę śmiertelnych
powikłań. W pracy przedstawiono przypadek ciężkiej wielonaczyniowej choroby wieńcowej u młodego mężczyzny z wywiadem schyłkowej niewydolności nerek w przebiegu SLE.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 222-226)

Multivessel coronary artery disease in patient with endstage kidney disease due to lupus nephritis-case report

Connective tissue diseases constitute heterogeneous group of autoimmune disorders. Taking into consideration their complex etiology and involvement of numerous organs and systems, including cardiovascular system, they are becoming a challenge for various specialists. Apart from rheumathoid arthritis, systemic sclerosis and dermatomyositis , one of the most common connective tissue disease is systemic lupus erythematosus (SLE). SLE predisposes to the acceleration of atherosclerosis development, constitutes an independent risk factor for coronary heart disease and myocardial infarction. Abnormalities in cardiovascular system are negative prognostic indicator and the cause of lethal complications. The study presents a case report of a young male with severe multivessel coronary heart disease and end-stage renal disease in the course of SLE.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 222-226)