The most frequent congenital and heredofamilial glomerulopathies in adluts patients

C3 glomerulopathy
28 April 2021
Rare appearent glomerulopathy
28 April 2021

Barbara BUŁŁO-PIONTECKA Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA

The most frequent congenital and heredofamilial glomerulopathies in adluts patients

Barbara BUŁŁO-PIONTECKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii
im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska


Najczęstsze glomerulopatie wrodzone i dziedziczno-rodzinne u dorosłych

Glomerulopatie wrodzone i dziedziczno-rodzinne należą do rzadko obserwowanych postaci kłębuszkowych zapaleń nerek. Sposób dziedziczenia może być: sprzężony z płcią, autosomalnie dominujący albo recesywny. Rozpoznanie opiera się na badaniu biopsyjnym nerki, rozszerzonym o badanie w mikroskopie elektronowym. Nie ma specyficznego leczenia tych glomerulopatii. Zalecana jest obserwacja funkcji nerek i leczenie nefroprotekcyjne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 83-88)

The most frequent congenital and heredofamilial glomerulopathies in adluts patients

Congenital and heredofamilial glomerulopathies belong to a group of rarely observed glomerular disorders. The type of inheritance may be either X-linked, autosomal dominant or autosomal recessive. The diagnosis is based on renal biopsy with confirmation in electron microscopy. There is no specific treatment of these glomerular disorders. Observation of renal function and nephoprotective therapy are recommended.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 83-88)