Minimal change nephropathy

Clinical Practice Guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR <45 mL/min)
28 April 2021
Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS
28 April 2021

Magdalena KRAJEWSKA Agnieszka PERKOWSKA0-PTASIŃSKA

Minimal change nephropathy

Magdalena KRAJEWSKA
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek

Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej manifestuje się przebiegiem w postaci zespołu nerczycowego. Obraz histologiczny nerki w mikroskopie świetlnym jest zwykle prawidłowy, w mikroskopie elektronowym obserwowane jest spłaszczenie wyrostków stopowatych podocytów. W patogenezie pod uwagę brane są złożone zaburzenia regulacji układu immunologicznego; występuje też jako postać wtórna po ekspozycji na leki, alergeny a także w przebiegu nowotworów.
W leczeniu immunosupresyjnym stosowane są glikokortykosteroidy, cyklofosfamid, a także inhibitory kalcyneuryny, rzadziej mykofenolan mofetylu, azatiopryna, rituksimab czy ACTH. Leczenie objawowe (obrzęki, nadciśnienie) stanowi istotną część postępowania terapeutycznego. Rokowanie jest dobre, do rozwoju przewlekłej choroby nerek dochodzi niezmiernie rzadko.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 44-47)

Minimal change nephropathy

Submicroscopic glomerulonephritis is usually manifested by nephrotic syndrome. In light microscopy, the glomerulus is normal with MCD, while in electron microscopy, effacement of the epithelial cell (podocyte) foot processes are observed. The disease may be caused by complex dysregulation of the immune system. However, the secondary form of the disease occurs as a result
of drugs or allergens exposure or in the course of cancer. Corticosteroids, cyclophosphamide, calcineurin inhibitors and, less frequently, mycophenolate mofetil, azathioprine, rituximab, or ACTH are used in immunosuppressive therapy. Symptomatic treatment (oedema, hypertension) is an important part of the therapy. The overall prognosis is good and chronic kidney disease develops very rarely.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 44-47)