Membranoproliferative glomerulonephritis

Membranous nephropathy. Pathophysiology, morphology and recommendations concerning diagnosis and treatment
28 April 2021
C3 glomerulopathy
28 April 2021

Henryk KARKOSZKA Andrzej WIĘCEK Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSK

Membranoproliferative glomerulonephritis


Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii
im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Kazimierz CIECHANOWSKI
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenia nerek

Błoniasto-rozplemowe kzn (membranoproliferative glomerulonephritis – MPGN), inaczej mezangiokapilarne kzn jest rzadką przyczyną przewlekłego zapalenia nerek z depozytami w obrębie mezangium, pogrubieniem błony podstawnej, aktywacją dopełniacza i uszkodzeniem kłębuszków. Obraz kliniczny może być różnorodny – najczęściej zespół nefrytyczny lub/i zespół nerczycowy. W leczeniu, w zależności od zaawansowania choroby stosuje się glikokortykoidy, cyklofosfamid lub inne leki immunosupresyjne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 71-74)

Membranoproliferative glomerulonephritis

Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN), also known as mesangiocapillary GN is an common chronic nephritis caused by deposits in the kidney glomerular mesangium and basement membrane thickening, activating complement and damaging the glomeruli. Clinical features are different – the most frequent is nephritic or/and nephrotic syndrome. MPGN, depending on disease progression, is treatment with prednisone, cyclophosphamide or other immunosuppressive agents.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 71-74)