Clinical Practice Guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR <45 mL/min)

Report on 22nd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Kołobrzeg 18–20 June, 2015
26 April 2021
Minimal change nephropathy
28 April 2021

Ewelina ŁUKASZYK Jacek MAŁYSZKO Jolanta MAŁYSZKO

Clinical Practice Guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or
higher (eGFR <45 mL/min)

Ewelina ŁUKASZYK
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku

Jacek MAŁYSZKO
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Jolanta MAŁYSZKO
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku

Wytyczne dotyczące postępowania klinicznego u pacjentów z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b lub wyższym (eGFR <45 ml/min)

Clinical Practice Guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR <45 mL/min)