Physical activity in haemodialysis patients

How to assess glomerular filtration rate in children?
20 April 2021
Successful pregnancy in the patient with AA amyloidosis complicating Crohn’s disease
22 April 2021

Aleksandra Szymańska Magda Fliszkiewicz Mariusz Niemczyk

Physical activity in haemodialysis patients

Aleksandra Szymańska
Magda Fliszkiewicz
Mariusz Niemczyk

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Aktywność fizyczna u pacjentów leczonych hemodializami

W pracy omówiono korzyści płynące z aktywności fizycznej u pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami, ewentualne zagrożenia z nią związane oraz przedstawiono podstawowe zasady prowadzenia tego typu treningu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 173-175)

Physical activity in haemodialysis patients

The article reviews benefits of physical activity in patients on maintenance haemodialysis, as well as possible risk connected to it. Basic rules of training in haemodialysis patients are presented.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 173-175)