Percuteneous balloon angioplasty of the arterial arm of the dialysis shunt

Successful pregnancy in the patient with AA amyloidosis complicating Crohn’s disease
22 April 2021
10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj
22 April 2021

Aleksandra Szymańska Magda Fliszkiewicz Mariusz Niemczyk

Percuteneous balloon angioplasty of the arterial arm of the dialysis shunt

Andrzej Swatowski
Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Książek

Radosław Pietura
Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Dr hab. med. Radosław Pietura

Aneta Dudek
Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Dr hab. med. Radosław Pietura

Andrzej Książek
Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Książek

Przezskórna angioplastyka balonowa tętniczego ramienia przetoki dializacyjnej

Przedstawiony jest przypadek pacjenta ze zwężeniem ramienia tętniczego przetoki tętniczo-żylnej do dializ. Po zastosowaniu diagnostyki ustrasonograficznej i angiograficznej przeprowadzono z powodzeniem przezskórną angioplastykę balonową tętnicy promieniowej. Uzyskano poprawę przepływu krwi w przetoce i skuteczności dializoterapii.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 179-180)

Percuteneous balloon angioplasty of the arterial arm of the dialysis shunt

The presented case report concerns a patient with arterial arm stenosis of the dialysis shunt. After implementation of the ultrasound and angiography diagnostics, the percutaneous balloon angioplasty or the radial artery was successfully performed. The improvement of blood flow and dialysis efficacy were obtained.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 179-180)