10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj

Percuteneous balloon angioplasty of the arterial arm of the dialysis shunt
22 April 2021
Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in high flux hemodialysis patients
26 April 2021

Jarosław Sak

10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj

Jarosław Sak


Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Sak

Klinika Nefrologii SPSK 4 w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med., dr h.c. mult. Andrzej Książek

Centrum Dializa II – Stacja Dializ w Hrubieszowie
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Sak

10 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Nefrologii w Wieńcu Zdroju

W dniach 25-28 maja 2017r. w Wieńcu Zdroju k/Włocławka odbył się 10 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Historii Nefrologii (IAHN). Podczas dziesięciu sesji plenarnych i dwóch sesji posterowych zaprezentowano łącznie 55
wystąpień dotyczących różnych problemów historii nefrologii i terapii nerkozastępczej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 181-184)

10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj

The 10th Congress of the International Association for the History of Nephrology (IAHN) took place on May 25-28 2017 in Wieniec Zdrój near Włocławek (Poland). There were presented a total of 55 oral presentation and posters concerning various problems of history of nephrology and history of renal replacement therapy.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 181-184)