Manifestations of IgG4-related kidney disease – diagnosis and treatment

The analysis of potential biochemical parameters having influence on thyroid function in maintenance hemodialysed patients
16 April 2021
Kidneys involvement in antiphospholipid syndrome
16 April 2021

Ewelina Olczyk Magdalena Krajewska Marian Klinger

Manifestations of IgG4-related kidney disease – diagnosis and treatment

Ewelina Olczyk
Magdalena Krajewska
Marian Klinger

Department and Clinic of Nephrology and Transplantation Medicine
Head: prof. dr hab. Marian Klinger

Manifestacje IgG4-zależnej choroby nerek – diagnostyka i leczenie

Choroba IgG4- zależna to nowa jednostka chorobowa manifestująca się zajęciem różnych organów. Jej patogeneza oraz etiologia nie zostały dotychczas dobrze poznane. W nerkach najczęściej przybiera postać IgG4-zależnego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek. Inne manifestacje to nefropatia błoniasta oraz zwłóknienie zaotrzewnowe. Typowe dla choroby są nacieki składające się z limfocytów i plazmocytów IgG4(+) oraz włóknienie o charakterystycznym typie ‚storiform fibrosis’. Wysokie stężenie IgG4 w surowicy i specyficzne nieprawidłowości w badaniach obrazowych, wraz ze zmianami w badaniu histopatologicznym są wymagane do postawienia rozpoznania. Lekami pierwszego rzutu są glikokortykosteroidy, a dobra odpowiedź na terapię jest znamienną cechą choroby.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 128-131)

Manifestations of IgG4-related kidney disease – diagnosis and treatment

IgG4 – related disease is a newly recognized entity that may affect different organs. Its pathogenesis and etiology are not well-known yet. In kidneys, the most common form of the disease is IgG4-tubulointerstitial nephritis. Other manifestations of IgG4-RKD are membranous glomerulonephritis and retroperitoneal fibrosis. Typical for the disease are infiltrates consisting of lymphocytes and IgG4(+) plasmocytes in kidneys accompanied by storiform fibrosis. High serum IgG4 concentrations and specific radiological abnormalities together with characteristic histopathological findings are necessary to establish diagnosis. Glucocorticosteroids are the first-line therapy. A good response to such treatment represents another significant feature of the disease.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 128-131