Metabolic abnormalities in autosomal dominant polycystic kidney disease

The role of T-regulatory lymphocytes and Th17 cells in lupus erythematosus pathogenesis
14 April 2021
Disturbances of triglyceride-rich lipoproteins (TRL) metabolism and their influence on atherosclerosis development in chronic kidney disease (CKD)
14 April 2021

Magda FLISZKIEWICZ Andrzej KULESZA Mariusz NIEMCZYK

Metabolic abnormalities in autosomal dominant polycystic kidney disease

Magda FLISZKIEWICZ
Andrzej KULESZA
Mariusz NIEMCZYK

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek

Zaburzenia metaboliczne w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek

Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek, występującą z częstością 1:1000 żywych urodzeń. ADPKD jest chorobą ogólnoustrojową, która poza torbielami w obu nerkach, wątrobie i trzustce, objawia się również nadciśnieniem tętniczym, tętniakami podstawy mózgu oraz wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Istotnym elementem tej choroby jest również zaburzony metabolizm, który może mieć związek z postępem przewlekłej choroby nerek oraz innymi jej powikłaniami. Celem niniejszej publikacji jest przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego zmian w metabolizmie u chorych z ADPKD.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 19-21)

Metabolic abnormalities in autosomal dominant polycystic kidney disease.

Autosomal dominant polycystic kidney disease (APDKD) is the most common genetically determined kidney disease, with incidence 1:1000 births. ADPKD is a systemic disorder, which manifest itself not only with cysts in kidneys, liver
and pancreas, but also arterial hypertension, brain aneurysms and mitral valve prolapse. Another significant element of this disease is dysfunctional metabolism, which can lead to the progression of chronic kidney disease or complications. The aim o this paper is to summarize the literature concerning metabolic abnormalities in ADPKD.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 19-21)