The diagnostic and prophylactic role of biomarkers in acute kidney injury in burns- a review of current knowledge

Cognitive disorder and depression in patients with end-stage renal disease
12 April 2021
Liver manifestation of atypical hemolytic uremic syndrome associated with heterozygous polymorphism c-332T>C in the promoter of the complement factor Hgene – case report
12 April 2021

Wojciech Klimm Agnieszka Surowiecka-Pastewka Wojciech Witkowski Stanisław Niemczyk

The diagnostic and prophylactic role of biomarkers in acute kidney injury in burns- a review of current
knowledge

Wojciech Klimm

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny,
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
Kierownik: Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

Agnieszka Surowiecka-Pastewka

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii, Centralny Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa
Kierownik: Dr hab. med. Marek Durlik

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa
Kierownik: Dr hab. med. Marek Durlik

Wojciech Witkowski

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Wojskowy
Instytut Medyczny, Centralny Szpital KlinicznyMinisterstwa Obrony Narodowej, Warszawa
Kierownik: Dr med. Wojciech Witkowski

Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny,
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa
Kierownik: Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

Rola biomarkerów w diagnostyce i profilaktyce ostrego uszkodzenia nerek u chorych po oparzeniach – aktualny stan wiedzy

Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI) to ciężkie, zagrażające życiu powikłanie wielu ciężkich schorzeń. Występuje bardzo często u chorych w przebiegu choroby oparzeniowej po urazach termicznych i chemicznych
znacznie pogarszając rokowanie i zwiększając ryzyko zgonu. Diagnostyka AKI przeprowadzona na wczesnych etapach pourazowych z wykorzystaniem nowych, czułych i wysoko specyficznych markerów mogłaby zmienić tę niekorzystną tendencję i poprawić rokowanie. Dotychczas szeroko wykorzystywane wskaźniki rozwoju AKI, jak wartość diurezy i osoczowe stężenie kreatyniny, są niewystarczające i zbyt późno zwiastują możliwość wystąpienia powikłania. Nowe biomarkery ostrego uszkodzenia nerek oznaczane cyklicznie w surowicy krwi lub w moczu jak: cystatyna C, lipokaina neutrofilowa związana z żelatynazą neutrofili, cząsteczka-1 uszkodzenia nerek, interleukina 18, a także kilka innych cząsteczek potencjalnie pozwalałyby rozpoznać ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek na wcześniejszym etapie rozwoju choroby. Do wdrożenia
rutynowego oznaczania nowych biomarkerów we wczesnej diagnostyce AKI niezbędne są randomizowane badania kliniczne obejmujące liczne grupy chorych po masywnych oparzeniach.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 162-167)

The diagnostic and prophylactic role of biomarkers in acute kidney injury in burns- a review of current
knowledge

Acute kidney injury (AKI) is a severe and life-threatening complication of many serious conditions. AKI often occurs in burn shock resulting from thermal or chemical burns and is proved to worsen the survival prognosis. Early diagnosis of AKI with specific markers might change this tendency and decrease mortality. Commonly used parameters of AKI, diuresis and creatinine serum level, are insufficient and delay the diagnosis. New AKI biomarkers, like cysteine C, Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin NGAL, Kidney Injury Molecule KIM-1 and IL-18, can be periodically tested in blood or urine and predict renal injury on the early stages. To implement them as a standard, randomized clinical trials on large cohorts of patients with severe burns should be performed. Dialysis patients are a group with high morbidity. More often than in the general population, there is wasting associated with protein-caloric deficits, which, as a consequence, together affect the shorter survival of patients. The
most common cause of malnutrition is the insufficient amount of food received. This is related to the anorexic effect of uremic toxins, subsequent
emptying and reduced gastric motility, depression. They are more frequent in
patients undergoing this type of renal replacement therapy compared to healthy people. Considering the fact that a properly used diet can reduce some of the metabolic disorders associated with impaired renal function, improve
the quality of life, and even positively affect the survival time, it should be used daily. Therefore, the subject of proper nutrition of patients undergoing dialysis in this approach is of particular importance. This work aims to summarize dietary recommendations for patients considered healthy, with heart disease, with diabetes and for patients undergoing dialysis. Trying to show some peculiarities and additional recommendations that may be helpful in the conduct of patients on dialysis, who are often burdened with cardiovascular diseases and diabetes, somehow connect all these groups of patients. Because the dietary recommendations for dialysis provide very scarce information on pregnant women, the general recommendations for this group of patients were additionally expanded.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 162-167)