Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2017

Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology – Warsaw, June 21-23, 2018
8 April 2021
The beneficial influence of statins on apoB concentration, apoB/apoAI ratio and non-HDL cholesterol as the potential markers of cardiovascular risk in patients with chronic kidney disease treated conservatively
12 April 2021

Alicja Dębska-Ślizień Bolesław Rutkowski Przemysław Rutkowski Grzegorz Korejwo Ryszard Gellert

Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2017

Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Bolesław Rutkowski

Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Przemysław Rutkowski

Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Grzegorz Korejwo

Klinika Nefrologii, Transpalnologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Ryszard Gellert

Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert

 

Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2017 r.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 133-140)

Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2017
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 133-140)