Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology – Warsaw, June 21-23, 2018

Kidney injury following hematopoietic cell transplantation
8 April 2021
Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2017
12 April 2021

Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski

Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology – Warsaw, June 21-23, 2018

Janusz Ostrowski

Zakład Historii Medycyny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: Dr hab. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Bolesław Rutkowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

 

 

Sprawozdanie z XXIV Konferencji NaukowoSzkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – Warszawa, 21-23 czerwca 2018 r.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 128-132)

Report on 24th Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology – Warsaw, June 21-23, 2018
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 128-132)