Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling

Arthur Cecil Alport – his input into the knowledge of etiology and clinical course of the hereditary glomerulopathy
6 April 2021
Frailty syndrome in hemodialyzed patients: a pilot study
7 April 2021

Beata S. Lipska-Ziętkiewicz Magdalena Jankowska Marian Klinger Jacek Różański Michał Nowicki Hanna Augustyniak-Bartosik Edyta Szurowska Marcin Matuszewski Iga Załuska-Leśniewska Janusz Limon Aleksandra Żurowska Alicja Dębska-Ślizień

Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling

Beata S. Lipska-Ziętkiewicz

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Pracownia Genetyki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: dr hab. med. Bartosz Wasąg

Magdalena Jankowska

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska Ślizień


Marian Klinger

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger


Jacek Różański

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski


Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik: Prof. dr hab. med. Michał Nowicki


Hanna Augustyniak-Bartosik

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinge


Edyta Szurowska

II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: dr hab. med. Edyta Szurowska, prof nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Marcin Matuszewski

Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: dr hab. med. Marcin Matuszewski, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Iga Załuska-Leśniewska

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Aleksandra Żurowska


Janusz Limon

Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku


Aleksandra Żurowska

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Aleksandra Żurowska


Alicja Dębska-Ślizień

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja DębskaŚlizień

Rekomendacje Grupy Roboczej PTN. Zasady postępowania z chorymi na autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek i inne torbielowate choroby nerek: Diagnostyka molekularna i poradnictwo genetyczne w ADPKD
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 91-93)

 

Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 91-93)