Arthur Cecil Alport – his input into the knowledge of etiology and clinical course of the hereditary glomerulopathy

Acute pancreatitis after kidney transplantation – serious complication, therapeutic dilemmas – a case report and literature overview
6 April 2021
Recommendations of the PTN working group. Management of autosomal dominant polycystic kidney disease and other cystic kidney diseases: Molecular testing and genetic counseling
7 April 2021

Anna Bednarek-Skublewska Andrzej Woliński

Arthur Cecil Alport - his input into the knowledgeof etiology and clinical course of the hereditary
glomerulopathy

Anna Bednarek-Skublewska

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. m. h. c. Andrzej Książek

Andrzej Woliński

Stacja dializ Diaverum Lublin Chodźki
Kierownik: Dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

 

Rola Artura Cecila Alporta w poznaniu etiologii i obrazu klinicznego glomerulopatii wrodzonej

Badania genetyczne i morfologiczne umożliwiły poznanie patogenezy szeregu nefropatii dziedzicznych. Przykładem takiego schorzenia jest rodzinnie występująca glomerulopatia, spowodowana mutacją genów kodujących syntezę jednego z 6 łańcuchów α kolagenu typu IV. W wyniku tego uszkodzenia dochodzi nie tylko do zmiany budowy błony podstawnej kłębuszków
nerkowych i w konsekwencji wystąpienia krwiomoczu oraz białkomoczu, ale także do pogorszenia słuchu i wzroku. Ten wieloobjawowy proces chorobowy znany jest bardziej jako Zespół Alporta, od nazwiska lekarza, Artura Cecila Alporta (1880-1959). Poświęcił on bowiem kilkanaście lat swojej aktywności zawodowej na opiekę nad rodzinami, w których, w kilku pokoleniach, u chłopców umierających na mocznicę w pierwszym etapie choroby występował krwiomocz. Ponadto, dr Alport zwrócił uwagę na fakt, że zmianom w moczu towarzyszy u chorych niedosłuch oraz pogorszenie widzenia. Zdobyte doświadczenie podczas próby leczenia tych młodych pacjentów oraz obserwacje z przebiegu choroby prowadzącej do zgonu zostały przez dr Alporta przedstawione w artykule zatytułowanym: „Hereditary familial congenital haemorrhagic nephritis”, opublikowanym w British Medical Journal. w 1927 roku. Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych faktów z biografii
tego klinicysty oraz przedstawienie genezy nadania tej dziedzicznej nefropatii określeniem: Zespół Alporta.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 87-89)

Arthur Cecil Alport - his input into the knowledge of etiology and clinical course of the hereditary glomerulopathy

Almost each nephrolgical manual contains a lot of information concerning
Alport syndrome. The main characteristics of this very rare hereditary syndrome are progressive renal failure, nerve deafness and abnormities of the lense of the eye. But the nephrological society might have less knowledge regarding a person, Artur Cecil Alport (1880-1959) whose input in this syndrome description is essential. He was the first person to comprehensively describe this illness in 1927, publishing own observation in the British Medical Journal. The aim of
this presentation is to introduce several important facts from the professional life of Artur Cecil Alport and additionally give some data on the development of this syndrome research.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 87-89)