Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function

Membranous nephropathy secondary to bladder cancer
1 April 2021
54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary of Polish nephrologists participation
1 April 2021

Łukasz Białek Julia Mróz Jolanta Gozdowska Dorota Miszewska-Szyszkowska Anna Sadowska Magdalena Durlik

Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function

Małgorzata Zalewska-Adamiec

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki


Jolanta Małyszko

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko


Hanna Bachórzewska-Gajewska

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki

Zaklad Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska


Bartosz Sosnowski

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki


Łukasz Stachurski

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki


Sławomir Dobrzycki

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki

Ciężki przebieg zespołu takotsubo u pacjentki z upośledzoną czynnością nerek

Przewlekła choroba nerek i ostre uszkodzenie nerek mogą być czynnikiem fizycznym wywołującym zespół takotsubo. Upośledzenie czynności nerek pogarsza rokowanie pacjentów z takotsubo, zwiększa ryzyko powikłań, wydłuża
czas hospitalizacji i wiąże się z większą śmiertelnością tych chorych. Przedstawiamy przypadek 83-letniej pacjentki z takotsubo i przewlekłą chorobą nerek, u której zespół takotsubo przebiegał z ciężką ostrą niewydolnością serca i doprowadził do zgonu chorej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 30-33)

Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function

Chronic kidney disease and acute kidney failure may be a physical factor that causes the takotsubo syndrome. Impairment of kidney function worsens the prognosis of patients with takotsubo, increases the risk of complications,
increases the time of hospitalization and is associated with greater mortality of these patients. We present a case of 83-year-old female patient with takotsubo and chronic kidney disease, in which takotsubo ran with severe acute heart
failure and led to the death of the patient.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 30-33