54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary of Polish nephrologists participation

Severe takotsubo syndrome in a patient with impaired renal function
1 April 2021
Report on 23rd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May 17-19, 2017
1 April 2021

Ostrowski Janusz

54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary of Polish nephrologists participation

Ostrowski Janusz

Zakład Historii Medycyny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik:
dr hab. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

NZOZ Stacja Dializ Diaverum we Włocławku
Dyrektor Medyczny:
dr hab. Janusz Ostrowski

 

54 Kongres ERA-EDTA w Madrycie w 2017 roku – podsumowanie udziału polskich
nefrologów

Czytelnicy Nefrologii i Dializoterapii Polskiej otrzymują ósme sprawozdanie z przebiegu kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego – Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA-EDTA) przygotowane przez przedstawiciela Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN). Tym razem dotyczy ono 54 Kongresu ERA-EDTA, który odbył się w dniach 3-6 czerwca 2017 roku w Madrycie w Hiszpanii. Ważne, że liczba i aktywność nefrologów z Polski pozostaje na niezmienionym poziomie już od wielu lat. Kongres w Madrycie był ostatnim kongresem ERA--EDTA, w którym profesor Andrzej Więcek występował w roli Prezydenta jednego z największych i najbardziej prestiżowych towarzystw nefrologicznych na świecie. Wszyscy, którzy obserwują od lat działalność ERA-EDTA mogli zauważyć, że był to jeden z najbardziej aktywnych okresów w historii tego towarzystwa.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 34-38)

54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary of Polish nephrologists participation

This is the eighth time when the readers of Nefrologia i Dializoterapia Polska are presented with the report on the Congress of the European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
drafted by a representative of the Historical Section of the Polish Society of Nephrology (PTN). This time it concerns the 54th ERA-EDTA Congress held on 3-6 June 2017 in Madrid, Spain. It is important that the number and activeness of Polish nephrologists has remained unchanged for years. The Madrid Congress was the last one when prof. Andrzej Więcek acted as the President of ERA-EDTA – one of the world’s largest and most prestigious societies of nephrology. By general consent of those who have been following the development of the Association for years the last cadency was among the most active periods in its history. (NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 34-38)