Report on 23rd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May 17-19, 2017

54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary of Polish nephrologists participation
1 April 2021
Health-related quality of life in patients with small vessel vasculitis
6 April 2021

Janusz Ostrowski Przemysław Rutkowski

Report on 23rd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May
17-19, 2017

Janusz Ostrowski

Zakład Historii Medycyny, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik:
Dr hab. Janusz Ostrowski

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski


Przemysław Rutkowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska - Ślizień


Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Sprawozdanie z XXIII Konferencji NaukowoSzkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 17-19 maja 2017 r.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 39-42)

Report on 23rd Scientific and Educational Conferenceof the Polish Society of Nephrology. Bialystok, May 17-19, 2017
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 39-42)