XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary

Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease – a case report and review of the literature
25 March 2021
Condition of renal replacement therapy in Paland – 2016
30 March 2021

Janusz Ostrowski Bolesław Rutkowski

XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary

Janusz Ostrowski

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Historii Medycyny, Warszawa
Kierownik:
Dr hab. Janusz Ostrowski, prof. CMKP

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski


Bolesław Rutkowski

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet
Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 30 maja - 1 czerwca 2019 roku. Podsumowanie
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 142-145)

XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 142-145)