Emphysematous pyelonephritis – case report

Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning – clinical case presentation
25 March 2021
Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case report
25 March 2021

Katarzyna Marciniuk Ryszard Skiba Grzegorz Kade Arkadiusz Lubas Henryk Zieliński Stanisław Niemczyk 

Emphysematous pyelonephritis – case report

Katarzyna Marciniuk

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Niemczyk


Ryszard Skiba

Kliniki Urologii Ogólnej Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński


Grzegorz Kade

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Niemczyk


Arkadiusz Lubas

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Niemczyk

Henryk Zieliński

Kliniki Urologii Ogólnej Czynnościowej i Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

Stanisław Niemczyk 

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego MON w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. Stanisław Niemczyk

Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek – opis przypadku

Zakażenia układu moczowego należą do najczęstszych infekcji dotykających człowieka. Jednym z czynników ryzyka zakażeń powikłanych jest cukrzyca, która w ostatnich czasach przybiera rozmiary epidemii. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 57-letniej pacjentki z cukrzycą, zespołem zależności alkoholowej i wieloma innymi obciążeniami, będący przykładem gazowego
zapalenia nerki, które pomimo stosowanej długotrwałej celowanej antybiotykoterapii ulegało progresji, wskazując na konieczność wykonania radykalnej nefrektomii. W pracy omówiono klasyfikację i leczenie gazotwórczego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 132-134)

Emphysematous pyelonephritis – case report

Urinary tract infections are the most common infections. One of the risk factors of complication is diabetes, which become epidemic rates recently. This paper presents the case report of 57-years old patient with diabetes, alkoholism and other chronic diseases, as an example of emphysematous pyelonephritis, which despite long-term antibiotic therapy, undewent progression leads to necessity radical nephrectomy. The article discusses the classification and
treatment of emphysematous pyelonephritis.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 132-134)