Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning – clinical case presentation

The level of knowledge about organ transplantation in Gdańsk population
22 March 2021
Emphysematous pyelonephritis – case report
25 March 2021

Magdalena Mosakowska Małgorzata Wrzosek Piotr Wesołowski Aleksandra Rymarz Stanisław Niemczyk

Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning - clinical case presentation

Magdalena Mosakowska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk


Małgorzata Wrzosek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk


Piotr Wesołowski

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym Szpitala Praskiego w Warszawie
Ordynator:
Dr n. med. Piotr Wesołowski


Aleksandra Rymarz

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk


Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek w przebiegu zatrucia grzybami – prezentacja przypadku klinicznego

Cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek (CŚZN) to grupa schorzeń, w przebiegu których po zadziałaniu określonego czynnika uszkadzającego, wczesne zmiany morfologiczne lokalizują się jedynie w obrębie cewek nerkowych i w tkance śródmiąższowej. Za najważniejszą przyczynę zapalenia, niezwiązanego z zakażeniem, uważa się reakcję nadwrażliwości na leki (ok. 70% przypadków OCŚZN potwierdzonego w biopsji nerki). Zatrucia grzybami zawierającymi związki nefrotoksyczne (orelanina obecna w zasłonaku rudym, amanityna w muchomorze sromotnikowym itd. ) nie występują często, ale z uwagi na dramatyczny przebieg i brak swoistej odtrutki wymagają uwagi. W pracy przedstawiono przypadek chorej z ostrym cewkowo-śródmiąższowym zapaleniem nerek potwierdzonym badaniem biopsyjnym, spowodowanym zatruciem grzybami z rodziny borowikowatych, do którego doszło podczas pobytu w USA. Wdrożenie leczenia glikokortykosteroidami może zmniejszać ryzyko rozwoju
niewydolności nerek w OCŚZN o etiologii toksycznej, tak też stało się w przypadku przedstawionej chorej. Zastosowane leczenie przyniosło bardzo dużą poprawę funkcji nerek, a brak pełnej remisji był najpewniej konsekwencją zbyt
późnego rozpoczęcia terapii GKS.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 129-131)

Acute tubulo-interstitial nephritis in mushroom poisoning - clinical case presentation

The tubulo-interstitial nephritis (T-IM) is a group of diseases in which after the activation of a specific damaging factor, early morphological changes are located only within the renal tubules and in the interstitial tissue. The most important cause of inflammation, not related to infection, is the hypersensitivity reaction to drugs (about 70% of cases of (T-IM) confirmed by kidney biopsy). The poisoning of fungi containing nephrotoxic compounds (orelanin found in
some Cortinarius species, amatoxins in Amanita phalloides, etc.) is not common, but due to the dramatic course and lack of a specific antidote need attention. The paper presents the case of a patient with acute tubulointerstitial nephritis confirmed by biopsy, caused by poisoning of fungi from the family Boletus, which occurred during his stay in the USA. Implementation of glucocorticosteroid treatment may reduce the risk of developing renal failure in (T-IM) with toxic aetiology, which is also the case in the case of the patient. The applied treatment resulted in a very large improvement in kidney function, and
the lack of complete remission was most likely a consequence of the late start of GKS therapy.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 129-131)