Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018

Treatment of hyperglycemic crisis in end-stage renal failure – standard treatment or individualization of treatment? – a case report
18 March 2021
The level of knowledge about organ transplantation in Gdańsk population
22 March 2021

Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski, Przemysław Rutkowski, Grzegorz Korejw, Piotr Jagodziński1 Jolanta Przygoda, Dorota Lewandowska, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński, Ryszard Gellert.

Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018rt

Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Bolesław Rutkowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Przemysław Rutkowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Grzegorz Korejwo

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Piotr Jagodziński

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Jolanta Przygoda

POLTRANSPLANT
Dyrektor:
Dr hab. med. Artur Kamiński


Dorota Lewandowska

POLTRANSPLANT
Dyrektor:
Dr hab. med. Artur Kamiński


Jarosław Czerwiński

POLTRANSPLANT
Dyrektor:
Dr hab. med. Artur Kamiński


Artur Kamiński

POLTRANSPLANT
Dyrektor:
Dr hab. med. Artur Kamiński


Ryszard Gellert

Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert

 

Aktualny stan dializoterapii w Polsce – 2018
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 113-122)

Wprowadzenie


Przedstawione dane powstały jako efekt pracy Polskiego Rejestru Nefrologicznego działającego od roku 1990 pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Nefrologii. Historię działania rejestru przedstawiono we wstępie do artykułu opublikowanego w jednym z poprzednich numerów w NDP omawiającego stan dializoterapii w Polsce w 2016. Za zbieranie danych zbiorczych z poszczególnych ośrodków w danym regionie odpowiedzialny jest Konsultant Wojewódzki, który za pośrednictwem aktualnego Konsultanta Krajowego przekazuje je do opracowania Zespołowi Koordynacyjnemu (ZK Rejestru PTN) powołanemu decyzją Zarządu Głównego PTN w 2015 roku. W skład zespołu wchodzą: Prof. Ryszard Gellert (obecny Konsultant Krajowy), prof. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), prof. Bolesław Rutkowski
(Gdańsk). Za zbiorcze opracowywanie danych odpowiedzialny jest ponadto dr Grzegorz Korejwo i dr Piotr Jagodziński a sekretarzem ZK Rejestru PTN jest prof. Przemysław Rutkowski. Przedstawione poniżej dane są efektem zbiórki przeprowadzonej w taki właśnie sposób. Publikowanie wyników pracy zespołu konsultantów w NDP wprowadzono w 2017 roku.
Należy wspomnieć, że Polski Rejestr Nefrologiczny od lat współpracuje z Rejestrem European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association oraz z United States Renal Data System, przekazując dane z Polski
celem stworzenia możliwości porównania ich z danymi innych krajów w Europie i na świecie [3,4]. Dlatego też od roku 2016 zbierane są dane dotyczące liczby chorych w określonych grupach wiekowych, płeć pacjenta oraz rozpoznanie choroby będącej przyczyną schyłkowej niewydolności nerek zgodnie z klasyfikacją ERA/EDTA [5].

Actual condition of renal replacement therapy in Poland in year 2018