The management of atypical hemolytic-uremic syndrome – the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology

55th ERA–EDTA Congress in Copenhagen, 2018 –summary of Polish nephrologists participation
11 March 2021
Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March 2018 amending the regulation on guaranteed services in the field of outpatient specialist care
15 March 2021

Michał Nowicki, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Tomasz Hołub, Henryk Karkoszka, Tomasz Stompór, Maria Szczepańska, Aleksandra Żurowska.

The management of atypical hemolytic-uremic syndrome – the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology

Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki


Alicja Dębska-Ślizień

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Tomasz Hołub

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki

Henryk Karkoszka

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek


Tomasz Stompór

Kinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Tomasz Stompór


Maria Szczepańska

Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Maria Szczepańska


Aleksandra Żurowska

Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Aleksandra Żurowska

Postępowanie w atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym – stanowisko
Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Zalecenia Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego ds. atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) objęły kompleksowe przedstawienie diagnostyki różnicowej różnych typów mikroangiopatii zakrzepowych. Opisano też szczegółową klasyfikację tej patologii na podstawie cech patofizjologicznych, omówiono praktyczne zasady diagnozowania aHUS
na podstawie badań laboratoryjnych i cech histopatologicznych w bioptacie zajętego narządu. Omówiono problematykę nawrotu aHUS w przeszczepionej nerce i postępowanie zarówno w sytuacji nawrotu choroby i postaci powstałej
de novo. Przedstawiono aktualne zasady leczenia aHUS w Polsce w tym z zastosowaniem terapii osoczem, plazmaferezy i stosowanie ekulizumabu w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia wdrożonego w 2018
roku. Opisano także specyfikę postępowania w aHUS u dzieci. Zalecenia mają na celu poprawę wykrywalności, diagnostyki i leczenia aHUS w Polsce.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 55-68)

The management of atypical hemolytic-uremic syndrome – the statement of the Working Group of
the Polish Society of Nephrology

The Statement of the Working Group on the Atypical Hemolytic-Uremic Syndrome (aHUS) of the Polish Society of Nephrology has been developed to comprehensively elaborate the differential diagnostics of different forms of thrombotic microangiopathies. The statement also covers the detailed classification of aHUS based on its pathophysiology and provides practical clues to the laboratory and histopathological diagnostics of the syndrome. It also addresses the specificity of the recurrence of aHUS in the transplanted kidney and the management of both the recurrent and de novo disease. current management strategies of aHUS including the role of plasma infusions, therapeutic apheresis and the targeted therapy with eculizumab as part of the drug program introduced by the National Health Fund in Poland in 2018 are also reviewed.
The separate part of the statement has been devoted to the specificity of aHUS in children. The statement aims at the improvement in the detection rate, diagnostics and management of aHUS in Poland.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 55-68)