Vaccination of dialysis patients

Urinary kidney injury molecule 1 levels reflectthe severity of clinical conditions in newbornstreated in intensive care unit
5 March 2021
Pulmonary hypertension in hemodialysis patients – a review
9 March 2021

Dariusz Bednarski, Alicja E. Grzegorzewska.

Vaccination of dialysis patients

Dariusz Bednarski

Studenckie Nefrologiczne Koło Naukowe,
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Opiekunka:
Prof. dr hab. med. Alicja E. Grzegorzewska

Alicja E. Grzegorzewska

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Andrzej Oko

Szczepienia pacjentów dializowanych

Zakażenia stanowią drugą przyczynę śmiertelności i chorobowości w grupie pacjentów dializowanych. Przewlekła choroba nerek szczególnie w stadium wymagającym dializoterapii upośledza funkcjonowanie mechanizmów obronnych układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna na szczepienie jest zazwyczaj słabsza u pacjentów dializowanych w porównaniu do osób zdrowych, jednak w większości przypadków udaje uzyskać się ochronne stężenie przeciwciał. W Polsce według Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego na rok 2018 obligatoryjne jest szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B pacjentów z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min, w tym osób dializowanych. Zaleca się także szczepienia dodatkowe, szczególnie przeciwko pneumokokom i wirusom grypy. Udowodniono ich wpływ na zmniejszenie
śmiertelności wśród pacjentów dializowanych. Uznaje się, że szczepienie chorych w trakcie, bądź przed dializoterapią jest bezpieczne. Przeciwwskazania do szczepień są nieliczne, nie należy więc zbyt pochopnie pozbawiać pacjentów
najlepszej metody profilaktyki zakażeń, jaką stanowią szczepienia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 26-29)

Vaccination of dialysis patients

Infections are the second cause of mortality and morbidity among dialysis patients. Chronic kidney disease impairs mechanisms of immunological system, especially in dialysis required patients. Seroconversion is usually
weaker in dialysis patients than in healthy people, but in most cases the protective level of antibodies is achieved. According to Ordinance of the Chief Sanitary Inspector for the 2018 vaccination against hepatitis B virus is mandatory for patients with glomerular filtration rate below 30 ml/min, with dialysis patients included. Vaccinations against influenza viruses and pneumococcal infections are recommended. It is proven that the vaccines against pneumococci and influenza viruses reduce mortality among dialysis patients. The vaccination before and during dialysis is safe. There are a few contraindications to vaccinations, that is why we should not deny the best kind of prevention to the patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 26-29)