Polish Society of Neprology Working Group – Management of autosomal polycystic kidney disease (ADPKD) and other cystic kidney diseases

Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent urinary tract infections in a kidney transplant recipient
17 February 2021
The management of Fabry’s disease – Polish Society of Nephrology Board statement
5 March 2021

Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Jankowska, Michał Nowicki, Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik, Janusz Limon, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Marcin Matuszewski, Jacek Różański, Edyta Szurowska, Iga Załuska-Leśniewska, Aleksandra Żurowska.

Polish Society of Neprology Working Group – Management of autosomal polycystic kidney disease (ADPKD) and other cystic kidney diseases

Alicja Dębska-Ślizień
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Magdalena Jankowska
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Michał Nowicki
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marian Klinger
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski

Hanna Augustyniak-Bartosik
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Janusz Limon
Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku

Beata Lipska-Ziętkiewicz
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej Pracownia Genetyki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Marcin Matuszewski
Klinika Urologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Jacek Różański
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Edyta Szurowska
II Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Iga Załuska-Leśniewska
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdański Uniwersytet Medyczny

Aleksandra Żurowska
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdański Uniwersytet Medyczny

Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – Zasady postępowania z chorymi na autosomalnie dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (ADPKD) i inne torbielowate choroby nerek

Niniejsze wytyczne dotyczą objawów, kryteriów diagnostycznych, diagnostyki różnicowej, powikłań nerkowych i pozanerkowych oraz opcji leczenia pacjentów z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek u dorosłych i dzieci.

(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 1-15)

Polish Society of Neprology Working Group – Management of autosomal polycystic kidney disease (ADPKD) and other cystic kidney diseases

This guideline addresses the symptoms, diagnostic criteria, differential diagnosis, renal and extra-renal complications, as well as treatment options of autosomal polycystic kidney disease in adults and children.

(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 1-15)