Mircera for treatment of anemia associated with chronic kidney disease

Renal involvement in COVID-19 – review of the current literature
17 February 2021
Minimal change nephropathy (MC), NIL disease (Nothing-In-Light microscopy)
17 February 2021

Jolanta Małyszko, Magdalena Durlik

Mircera for treatment of anemia associated with chronic kidney disease

Jolanta Małyszko1, Magdalena Durlik2

1Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Klinika Medycyny Transplantacyjnej Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastosowanie Mircery w leczeniu niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek

(NEFROL DIAL POL . 2020; 24: 5-9)

Mircera for treatment of anemia associated with chronic kidney disease

(NEFROL DIAL POL . 2020; 24: 5-9)