Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

Minimal change nephropathy (MC), NIL disease (Nothing-In-Light microscopy)
17 February 2021
„Primary membranous nephropathy”Epidemiology, natural course and clinical manifestation, pathogenesis, classification and recommendations concerning diagnosis and treatment
17 February 2021

Marian Klinger, Tomasz Porażko

Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

Marian Klinger, Tomasz Porażko

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych

Opracowanie przedstawia uaktualnienie stanu wiedzy na temat patogenezy, diagnostyki różnicowej i postępowania terapeutycznego w ogniskowym segmentowym stwardnieniu kłębuszków nerkowych

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 13-15)

Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

The review contains an update of the knowledge on the pathogenesis, differential diagnosis and treatment of focal segmental glomerulosclerosis

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 13-15)