Diabetes insipidus. Lymphocytic hypophysitis. Initial diagnosis – case report

Willingness and ability of the hemodialysis patients to take part in the shared hemodialysis care program
17 February 2021
Efficacy of ceftolozane/tazobactam in recurrent urinary tract infections in a kidney transplant recipient
17 February 2021

Iwona Fisiak, Martyna Radomska, Jolanta Pawlikowska, Zbigniew Zbróg

Diabetes insipidus. Lymphocytic hypophysitis. Initial diagnosis – case report

Iwona Fisiak1, Martyna Radomska1, Jolanta Pawlikowska2, Zbigniew Zbróg1

1Oddział Nefrologiczny WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: Dr n. med. Zbigniew Zbróg
2Zakład Radiologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: Lek. Wiesław Świętosławski

Moczówka prosta ośrodkowa. Limfocytarne zapalenie przysadki. Diagnostyka wstępna – opis przypadku

Zapalenie przysadki jest względnie rzadko występującym schorzeniem tego narządu. Częściej dotyczy kobiet. Opóźnienie diagnostyki i leczenia może doprowadzić do wielu powikłań, w tym zagrażających życiu. Poniżej przedstawiono przypadek 39-letniej pacjentki z moczówką prostą ośrodkową. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało patologię, pod postacią limfocytarnego zapalenia przysadki. Po zastosowaniu desmopresyny i sterydoterapii objawy kliniczne ustąpiły, pacjentkę przekazano do opieki endokrynologicznej.

(NEFROL DIAL POL. 2020; 24: 30-31)

Diabetes insipidus. Lymphocytic hypophysitis. Initial diagnosis – case report

Pituitary gland inflammation is a relatively rare disease of this organ. More often it is to be found in women. Delaying diagnosis and treatment can lead to many complications, including life-threatening ones. The following is the case of a 39-year-old female patient with central diabetes insipidus. Magnetic resonance imaging revealed pathology in the form of lymphocytic pituitary inflammation. After using desmopressin and steroid therapy, the clinical symptoms subsided and the patient was transferred to endocrine care.

(NEPROL DIAL POL. 2020; 24: 30-31)